سلام!
_

درباره کودکان خوشحال و اعضای گروه

بیایید خوشحال باشیم و لبخند بزنیم
هپی کیدز تشخیص مداوم کودکان و نوجوانان به طور مداوم اطلاعات دانش آموزان را در مورد دانش آموزان جمع آوری می کند تا مهارت هایی را ارائه کند که آنها را در سطح مناسب به چالش بکشد و به آنها کمک کند تا بیشتر رشد کنند. ایجاد یک ذهنیت رشد در دانش آموزان HK موجب می شود که آنها چالش ها را به عنوان فرصت ها ببینند.
26معلمان کارشناس
51سال تجربه
980خانواده خوشحال
120جوایز دریافتی
اعضا
_

آشنایی با معلمان کارشناس موسسه

ما حرفه ای هستیم و با هم کار می کنیم

_

مایک کینگ من

موسس شرکت، مدیر

رز نیاگارا

مدیر کودکان

آنا کیدمن

مدیر پیش دبسانی

ساراجکسون

مدیر پشتیبانی

همکاران
_

لوگوی همکاران موسسه

همکاران و شاخه های دیگر در آمریکا

_